Natália AeshaDasi Bartošková

LÁSKA - MOUDROST - VĚDĚNÍ

Terapie hrou - Terapie Nového věku

Před 25 lety jsem se začala věnovat zkoumání různých terapeutických a duchovních směrů, metod a filozofií. Začalo to čistě ze zvědavosti, avšak záhy se z toho stala moje oblíbená záliba a koníček. Poznala jsem mnoho lidí, příběhů a ještě více filozofií, metod a učitelů. Díky tomu všemu jsem dospěla do bodu, kde ctím a respektuji každý směr, filozofii a učení, jestliže přináší na svět, a mezi lidi, více dobra, respektu a lásky.

Číst dál...

Porod

Porod

V tomto období vzniklo nejvíce traumat, která mají na člověka vliv po celý život. Když se tato traumata z porodu nezpracují, ...

číst dál...

Vztahy

Vztahy

Naše schopnost budovat kvalitní a fungující vztahy se odvíjí od mnoha faktorů. Nejdůležitějším faktorem je, ...

číst dál...

Mysl

Mysl

Snad všichni spirituální učitelé a mudrci, kteří na Zemi nyní pobývají, se shodnou, že největší lidskou překážkou je nám naše Mysl, ...

číst dál...

Emoce

Emoce

Někdy si tak říkám.."kdyby nás už ve školce naučili, jak rozumět svým emocím, jak je zpracovávat a bezpečně projevit, ...

číst dál...

Moje vize

Čím více spokojených a emočně vyrovnaných lidí máme kolem sebe, tím kvalitnější život žijeme my všichni....

Testy

Vytvořila jsem pro vás soubor otázek, které vám pomohou s lepší sebe-reflexí a uvědoměním. Jsou ideální pomůckou k mapování jak jste na tom, kam jste se v rámci dosavadní práce na sobě již posunuli a kde je třeba více zabrat. 

Testy vznikaly několik měsíců, ale materiály jsem na ně sbírala několik let. Proto mne těší jaký je o Testy zájem. V tuto chvíli jsou v nabídce dva Testy.

Test Emoční zralosti

Test Emoční zralosti

Do jaké míry vás ještě ovládá minulost, nezpracované události a ego?

číst dál...

Test 5 typů emočního zranění

Test 5 typů emočního zranění

Může jít o zranění z Opuštění, Odmítnutí, Ponížení, Zrady a Křivdy.

číst dál...

Test vnitřního úspěchu

Test vnitřního úspěchu

Dnes už víme, že naše míra úspěchu ve vztazích, a obecně pak v životě, souvisí s mírou našeho naplnění vztahu s matkou.

číst dál...

Kdo je Natália?

Jsem obdivovatelka Božského tvůrce a Jeho projektu lidstvo.

Natálie

Vzpomínám si na TO místo, kde jsem se teprve připravovala na tento život. Vybavuji si teplé, zářivé, mléčné a oslňující světlo těsně před Početím. Dále si vzpomínám na můj porod, hlavně na mou zoufalost a vyčerpání. Vzpomínám si na můj Prvotní nádech a to, jak jsem se dusila a byla mi zima. Vzpomínám si i na chlad váhy, na kterou mě položili, aby mě zvážili po porodu. Vzpomínám si na chuť mateřského mléka, na zoufalost kterou mi způsobovalo malé miminkovské tělo a vzpomínám si na mnohem více....například na prohlášení mé babičky, která byla někým napomenuta, aby "tak" nemluvila před dítětem, a ona řekla, že jsem ještě malá a nemám z toho rozum. Rozčilovalo mě všechno, co bylo spojené s nevědomostí nebo hloupostí, proto jsem často plakala, vztekla se a trpívala jsem horečnatými onemocními celé dětství. Bála jsem se tmy a často jsem se cítila osamělá.

Vyrůstala jsem bez maminky, jen s tátou a jeho rodiči. Táta pil alkohol, choval se násilně a často mne surovně zbil, ponižoval mne a pak i sexuálně obtěžoval. Byla jsem ztracená. Chtěla jsem zemřít.

Byla jsem zakřiknutá a plačtivá, bála jsem se lidí a ve škole mi nešlo čtení. Vynikala jsem však bystrostí, samostatností, atletickým nadáním a vysokým IQ. Všechen můj nastřádaný hněv a pocity křivdy se projevily formou akné během mého dospívání, což mi vzalo zbytek, už tak nízkého, sebevědomí. Zavřela jsem se do sebe a připravovala se na to, co má přijít, neboť jsem dobře věděla, že tady mám úkol. 

Měla jsem svůj svět. V mém světě bylo všechno možné, všechni se podporovali, milovali a respektovali se. Jenže můj vnitřní svět byl útěk od reality, kterou jsem odmítala. Projevovalo se to tak, jak se dalo očekávat- rebélií. Stala jsem se rebelkou a měla jsem problém s autoritami. Pod touto slupkou však ožívaly jisté schopnosti. Když mi bylo 9 let a táta se rozčiloval nad politickou situací, řekla jsem, že za pár let přijde velká politická změna a všechno bude jinak. Nevěřil mi. Pak přišla Sametová revoluce. Taťka si musel přiznat mou vnímavost a začal mi věnovat více pozornosti. Bohužel v negativním směru. Měl z mých darů strach, snažil se mne zlomit a málem se mu to povedlo. V mých 18ti letech jsem cítila, že se už potřebuji odpoutat a žít svůj život. Odešla jsem z domu a započala jsem můj intenzivní osobní a spirituální rozvoj...

Během tohoto rozvoje jsem se opět spojila s mou Duší a vzpomněla jsem si na to Proč jsem přišla. Trvalo mi přes 20 let než jsem si v sobě uklidila nánosy starých zranění a křivdy. Mnohokrát jsem to mohla vzdát, ale nešlo to. Mé poslání a jeho volání bylo silnější. Zpracovala jsem si bolavé dětství, náročný porod a nedobré vztahové záležitosti, které mi bránily jít do své Síly a mít dostatečný nadhled a pokoru, což je k plnění poslání důležité. Na mé cestě jsem musela odložit spoustu domněnek, iluzí a přesvědčení, které jsem za život nasbírala. Jednoho dne jsem ucítila, že tatínek zemře a mám nějaký čas s ním trochu pobýt. Začali jsme se navštěvovat. Naše odloučení a můj rozvoj způsobily to, že se i táta posunul. Setkání s ním byla najednou srdečná a na rovině respektování se. Rádi jsme si povídali, trávili jsme spolu čas a uměli jsme spolu i mlčet. Mnohokrát se mi táta omluvil za špatné dětství a za to, jak se choval. Myslím, že se mu tím hodně ulevilo. Odpustila jsem mu. Doufala jsem, že mu odpuštění si prodlouží život, ale nebylo to v plánu jeho duše. Za dva roky zemřel. Vzpomínám na něj s láskou a úctou.

Moje Cesta v první polovině života nebyla snadná, hodně se na ní plakalo. Vím, že i Ty máš svůj příběh a věz, že toto všechno má svůj hlubší význam. Úplně jsem si odvykla někoho litovat a posilovat tím jeho roli oběti nebo trpitele. Vím jedno- se vším se dá pracovat a bolest může být přetavena ve vnitřní sílu, životní příběh plný utrpení může být přetavený v moudrost a strach v lásku a důvěru. A když jsem to dokázala já, tak to dokážeš také Ty. Věřím Ti.

S lidmi pracuji dlouhodobě, neboť práce na tématech je nějaký proces, u kterého je nutné ctít jeho strukturu, prostor a čas. Při práci s vámi vidím to, co člověk běžným zrakem nevidí. Vidím vaše rezervy, dary, výzvy i témata, na kterých je třeba zapracovat, aby se z vás stal úplný a celistvý člověk stojící pevně nohama na zemi a se srdcem plným lásky, míru a pokory. Dar zření, analýzy a zvýšené citlivosti využívám v terapiích, usnadňuje to práci s tématy. 

Možná je ještě důležité zmínit ~ Nejsem ezoterička a nepatřím k žádné církevnímu směru, ani k žádné sektě. Můj komplikovaný život v minulosti mne však naučil, že je dobrý a požehnaný každý směr, každá filozofie, každé náboženství, každý Učitel, každá terapie, jestliže z nás vyloupne více naladěnou, láskyplnou a vědomou bytost, která ctí zákony, má čisté svědomí, šíří kolem sebe lásku, mír a vděčnost. Ctím Tvou cestu a nezáleží na tom, zda jsi muslim, ateista nebo katolík. Důležitá je v každém směru Tvá ochota na sobě pracovat.  

Co ještě dodat? 

Narodila jsem se 12.12. v roce Draka a jsem indigová žena. Přirozeným vývojem jsem dospěla k tomu, že myslím a konám tak, abych nepodporovala utrpení ve světě a v souvislosti s tím jsem se stala vegetariánkou/vegankou. Jsem žákyně osvíceného duchovního Mistra Paramahamsy Vishwanandy, stala jsem se organizátorkou OM Chantingu, jsem Kriya jogínka a podporovatelka Hnutí Meditace pro planetu: www.earthmeditationmovement.org 

Vytvořila jsem tři online sebepoznávací testy. Jsou zaměřené na zmapování vaší emoční inteligence, dále na emoční zatížení, které si nesete, a poslední test odkrývá vaši schopnost být v životě úspěšným a spokojeným. 

Dále prohlubuji vědomosti a praktické dovednosti terapeutům Fen kineziologie: www.fenkineziologie.cz

Před deseti lety jsem zahájila službu online poradenství na FB profilu Natália AeshaDasi Bartošková, kde zdarma (z mého daru) odpovídám na dotazy čtenářů a klientů veřejnou, avšak diskrétní formou. 

S manželem jsme manažery ve firmě Forever living products a staráme se o e-shop s produkty špičkové čistoty a kvality z Aloe vera: www.dejsialoe.cz Naše firma působí ve 164 zemích a oslovila miliony klientů po celém světě.

Sázím stromy a věnuji se dobročinnosti. 

Mým posláním je šířit lásku, moudrost, vědění. 

V rámci iniciace do stavu oddaného jsem od mého Mistra obdržela duchovní jméno AeshaDasi, "Žena Láska", a z úcty k tomuto důležitému okamžiku v mém životě jsem pojmenovala také tento web

Mým životním partnerem je můj manžel Martin, duchovním jménem Devdas, který je mi přítelem i kolegou, především pak láskou a duchovním partnerem. Martin před 17 lety do ČR přivezl metodu Rebirthing a provozuje svou terapeutickou činnost v Praze a v Brně. Tuto metodu znáte z knihy Radikální odpuštění pod názvem Satori dýchání. Je jediným certifikovaným terapeutem této metody v ČR a na Slovensku. www.satoridychani.cz

Naše metody se skvěle doplňují a vzájemně prohlubují.

A to je vše, přátelé. Těším se na viděnou.

S láskou Natália - AeshaDasi 

IČ: 645 171 44

Cíl projektu

Cílem aktivit s názvem Terapie hrou a dalších aktivit tohoto projektu je dojít k Celistvosti. 

Natálie

Celistvost nastává, když spojíme všechny rozbité, odštěpené a nemilované části našeho JÁ. V tom okamžiku se stane to, co je naše přirozenost. Začneme projevovat přirozený zájem o duchovno, spiritualitu a náš vztah s Bohem.

Než se člověk stane celistvým a úplným, musí si projít procesem, který stojí na dobré sebe-reflexi, schopnosti ovládat své emoce a mysl, zejména si pak zpracovat nejrůznější zranění ze svého života. 

Při práci s lidmi kladu důraz na tři aspekty - jednoduchost, spolupráci a domácí praxi. 

Veškeré mé pracovní a duchovní aktivity jsou vytvořeny tak, aby osekávaly ego, nevědomost, iluzi a pýchu, protože jsou největší překážkou člověku k růstu a šťastnému životu. Terapie, články, nástavbové programy a techniky v tomto projektu navyšují schopnost sebe-reflexe, bdělosti a samostatnosti. Každý člověk se v rámci naší spolupráce učí mít rád,  mít reálná očekávání, stát pevně nohama na zemi, učí se odpouštět, používat selský rozum, milovat své bližní a důvěřovat životu a jeho plynutí. Podporuji v lidech přirozenou touhu po spiritualitě a pomáhám oprostit se od ezoteriky, dogmat náboženství a bludných fantazií o vlastní důležitosti.

V tomto projektu začínáme zpracováním traumatických zážitků z porodu, dětství a z průběhu života. Navazujeme na techniky pro zvládání svých emocí, odblokovávání mentálních vzorců až po čistící a harmonizační techniky pro vyladění a stabilizaci našeho Ducha, fyzična a energetického pole.

Terapie hrou vystaví nové základy, na kterých pak v rámci nástavbových akcích budujeme nové vize, postoje a dobré návyky.

Výčet Témat, kterými se na terapiích zabýváme:

Porod

traumatický, nepřirozený, vyvolávaný, klešťový, omotaná pupeční šňůra kolem krku, císařský porod, zranění během porodu, prvotní nádech, nekojení, inkubátor, boj o život, potrat, neplodnost, očkování...a to jak u matky/rodičky tak u dítěte (u dítěte až v dospělém věku, do té doby pracujeme pouze s maminkou, pro dítě jsou vhodné jiné techniky- poradím vám)

Vztahy

koktání, odštěpená duše, vztahy s rodiči, sourozenci, sexuální obtěžování, komunikace, emoce, strachy, úzkosti, únava, téma nedůvěry, nízká sebe-hodnota, téma sebe-lásky, vědomí srdce/duše, vztahy na pracovišti, v rodině, obezita, závislosti, introvertní povaha, strach z cizích lidí a prostorů, strach ze Smrti, úniky ze Života, frigidita, komplikované partnerství, atd.

Spirituální rovina

vztah k tělu, sexualita, vztah ke hmotě, dýchání, vztah k Bohu, finance, zdraví, psychika, temné stránky našeho já, deprese, nespavost, různé skryté schopnosti, přecitlivělost, snížená citlivost, neschopnost plakat, neuvědomělá touha po smrti, přivtělené duše, sebe-realizace, hledání vyššího smyslu proč jsem tady, atd.

 

Terapie hrou i nástavbové programy jsou vhodné pro ženy, muže, páry a "děti" od 17ti let.

© 2016-2024 Deník Natálie Tothové , GDPR

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com